Online Pazaryerleri Avantaj ve Dezavantajları Nelerdir

Yazıyı Yazan admin 12/06/2018 0 Yorumlar

E-TİCARET NEDİR?

En kısa tanımıyla e-ticaret’i, şirketin departmanları arasında, iş ortakları ve/veya bireysel müşterileri ile elektronik ağlar üzerinden yaptığı ticaret olarak anlatabiliriz. E-ticaret, elektronik ticaret konusunda yeterli bilgi ve birikime sahip olmayan şirketler için faydasız bir alan olacaktır ve gereksiz maliyet yükü getirecektir. Bu yüzden yeterli bilgi ve çalışma süreçlerini geçiren işletmelerin tercih etmesi daha doğrudur.

 

E-TİCARETİN KAZANDIRDIĞI FAYDALAR

Şirketinizin faaliyet alanına, ürün türüne ve müşteri tipine göre bazı özel farklılıklar içerse de, genel anlamda e-ticaretin kazandıracağı imkanları, faydaları ve avantajları şöyle sıralayabiliriz: 

 1. 7 gün 24 saat çalışan bir mağaza
 2. Yeni dağıtıcılara ve tedarikçilere ulaşma kolaylığı
 3. Tedarik zinciri yönetiminde iyileşme
 4. Dünya pazarlarına girme olanağı
 5. Küresel tanınırlık imkanı
 6. Coğrafi kapsama alanı artışı
 7. Genel işletme maliyetlerinin azalması 
 8. İletişim maliyetlerinin azalması
 9. Daha az maliyetle daha etkili tanıtım
 10. Satın alma maliyetlerinin düşmesi
 11. Pazarlama bütçelerinin daha etkin kullanımı
 12. Ürün seçeneklerinin artması
 13. Müşteri ilişkilerinde sağlanan gelişmeler
 14. Müşteriye anlık bilgi verebilme ve alma olanağı
 15. Kişiselleştirilmiş ürün sunma
 16. Müşteriyle birebir iletişim kurabilme
 17. Farklı kanallarda pazarlama (sosyal ağlar, e-posta, viral pazarlama vb.)
 18. Şirkete ilişkin ürün, fiyat vs. gibi bilgilerin hızla güncellenebilmesi

 

E-TİCARETİN BARINDIRDIĞI DEZAVANTAJLAR

 1. Yüz yüze satış olanaklarının sağladığı ikna yöntemlerinin kullanılamaması
 2. Finansal limitler (ilk yatırım ve devam ettirme)
 3. Müşterilerin ürünü hissetme ve dokunma gibi imkanlarının olmaması
 4. Güvenlik ve gizlilik endişesi
 5. Rakiplere karşı şeffaf olma durumu
 6. Tanınmayan elektronik satıcılara duyulan güvensizlik sorunu
 7. Bazı faydaların ölçülmesine yönelik kıstasların tanımlanmamış olması
 8. Evrensel ölçüde kabul görmüş kalite, güvenlik ve güvenilirlik standartlarının olmaması
 9. Ulusal ve uluslararası düzenlemelerde farklılıklar

Yorum Yaz